dinsdag 19 november 2013

Vormingsavond 12 februari 2014 - getallen in de Bijbel


2013 is nog niet voorbij maar het brugje denkt al aan 2014!

 Op 12 februari 2014 komen we samen voor een bijzondere vormingsavond, op veelvuldig verzoek vanuit onze Lectio Divina groepen.

 Na een gebed in de geest van Taizé leidt Eric Haelvoet sdb (www.bartimeus.be) ons in in de getallensymboliek van de Schrift.

 Het is duidelijk dat de symboliek en de betekenis van de getallen in de Bijbel zeer belangrijk is.

De Schrift zegt heel veel met getallen. Daarover bestaat een zeer uitgebreide leer, die vanaf een bepaald moment moeilijk en soms zelfs zeer moeilijk is. Uit ervaring weet Eric hoe Bijbelse teksten plots een heel andere boodschap prijsgeven door vanuit de getallensymboliek te vertrekken. Uiteraard is dit een van de methoden om de Bijbel te lezen, maar wel een zeer boeiende en leerrijke methode. Tijdens de vormingsavond zullen we even op een eenvoudige manier proeven van die wondere wereld.

Aan de deelnemers vraagt Eric om op voorhand eens Genesis 6,5-8,22 te lezen: het verhaal over Noach. We zullen namelijk vooral met dat verhaal werken.

 WIE? Iedereen met een interesse in de Bijbel

WAAR? Heilige Geestkapel, Peulisbaan, Rijmenam (Harent) (inrijden tussen huisnummers 63 en 69). 

WANNEER? 12 februari 2014, 20:00 tot 22:00

 Noteer het alvast in jullie agenda!

maandag 19 augustus 2013

Gebed in de geest van Taizé - data voor 2013-2014

Beste vrienden, Nu de zomer met rasse schreden vordert, nadert ook een nieuw werkjaar voor het brugje van Vertrouwen. Naast de lectio divina (waarvan de data reeds in een vorige communicatie werden meegegeven) komen we ook een viertal keer samen voor een eenvoudig gebed in de geest van Taizé. Een lied, een, psalm, een moment van stilte… 30 minuten stilvallen bij valavond. Dit jaar zijn de data van onze gebeden als volgt (telkens van 20 :00 tot 20 :30): - Woensdagavond 25 september 2013 - Donderdagavond 19 december 2013 - Woensdagavond 12 februari 2014 - Donderdagavond 22 mei 2014 Plaats van het gebeuren is telkens de Heilige Geestkapel te Rijmenam (Harent – Peulisbaan tussen nr. 63 en 69) – immer welkom! Info: Kris Somers – 0468 18 69 61 of ksomers@telenet.be Volg ons op twitter @BrugjeTweets of like ons op Facebook – “brugje Van Vertrouwen”

woensdag 23 januari 2013

VORMINGSMOMENT – PERSOONLIJK GEBED

Op donderdag 31 januari organiseren we een vormingsmoment rond persoonlijk gebed. De vraag tot deze vorming groeide vanuit onze lectio divina avonden in Keerbergen, Rijmenam en Harent. Bidden met het Evangelie staat in de lectio divina methose inderdaad centraal (derde stap). Maar ook naast en buiten de lectio is het zinvol even stil te staan bij ons bidden. Hoe bidden wij als christenen vandaag? Wanneer? Kan de Bijbel daarbij onze gids zijn? Op deze en andere vragen willen we samen een antwoord zoeken onder begeleiding van Eric Haelvoet (sdb). Eric is salesiaan van Don Bosco en stichter en bezieler van het Bartimeus-project (www.bartimeus.be). In deze hoedanigheid begeleidt hij onder meer de lectio divina in onze parochies. Hij begeleidt tevens in gans Vlaanderen individuen en groepen in levenskeuzes, meditatie, gebed, Bijbelstudie, … en organiseert jaarlijks jongerenreizen naar Israël en Taizé. Aan de deelnemers wordt gevraagd bij wijze van voorbereiding: 1. een kort gebed te schrijven van vijf à zeven (korte) regeltjes. De inhoud is om het even. 2. een Bijbel mee te brengen, Oud- en Nieuw Testament. Als men er geen heeft, hoeft men er geen te kopen. 3. iets mee te brengen om te schrijven. Hopelijk tot dan! WAAR: Heilige Geestkapel, Rijmenam (Peulisbaan, inrijden tussen nr. 63 en 69) WANNEER: DONDERDAG 31 JANUARI OM 20:00 WAT? Vormingsavond rond persoonlijk gebed (geen toegangsprijs, vrije bijdrage)

woensdag 9 januari 2013

Gelukkig Nieuwjaar 2013!

Het brugje wenst aan iedereen het allerbeste voor een gezegend en succesvol 2013! Wij hopen velen onder jullie ook dit jaar te mogen ont-moeten op één van onze activiteiten. Op donderdag 7 februari komen we samen in de Heilige Geestkapel (Peulisbaan te Rijmenam, inrijden tussen huisnr. 63 en 69) om een half uurtje stil te vallen, te bidden en te zingen. Aansluitend is er gelegenheid tot bijpraten en ontmoeten bij een (bescheiden) hapje en drankje. Misschien tot dan?

maandag 24 september 2012

woensdag 5 september 2012

Taizé Gebedsmomenten 2012-2013

Samenkomen om te bidden in de geest van Taizé doen we op volgende data, telkens om 20:00 in de Heilige geestkapel te Harent, Rijmenam: donderdag 29 november 2012 donderdag 7 februari 2013 donderdag 16 mei 2013 Iedereen van harte welkom! Men zegge het voort!

maandag 20 augustus 2012

Lectio Divina 2012-2013

Ook dit werkjaar gaan we verder met onze lectio divina onder begeleiding van Eric Haelvoet (sdb). Er wordt afwisselend op drie plaatsen vergaderd: in de Heilige Geestkapel, Peulisbaan 65 te 2820 Rijmenam, de pastorie van Rijmenam, Sint-Maartensberg 5 2820 Rijmenam en aan huis bij Liliane Ceulemans, Processieweg 11 3140 Keerbergen. Één groep start om 15.00 uur (samenkomst om 14.45 uur) en eindigt om 17.00 uur. De tweedegroep begint om 19.30 uur (samenkomst om 19.15 uur). De deelnemers mogen telkens kiezen naar welke van de twee groepen ze komen. Men mag gerust voor één keertje komen ‘proeven’. Verdere informatie: Kris en Cindy Somers – Lenaerts: ksomers@telenet.be - 0498.585.059. Er zal ook een vormingsavond plaats vinden over (persoonlijk) bidden ter ondersteuning van stap drie van de lectio (oratio en contemplatio). Alle bijeenkomsten vallen op een donderdag: 4 oktober, 15 november, 13 december, 10 januari, 31 januari (vormingsavond), 21 februari, 21 maart, 2 mei, 6 juni.